SZANOWNI GOŚCIE !

Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28.04.2020r. dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce,

w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie wdrożono następujące zasady :

 

1.     Maksymalna liczba Gości, mogących jednocześnie korzystać z naszych usług wynosi 24 osoby.

2.    We wszystkich pokojach, na korytarzach oraz przy toalecie umieszczono dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne dla Gości wraz z odpowiednimi instrukcjami dotyczącymi prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.

3.     Właściciel obiektu zobowiązuje się do zapewnienia sprzętu i środków oraz bieżącego monitorowania codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania ( nie rzadziej niż, co godzinę ) powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów.

4.     Liczba Gości w pokojach ustalana jest wg zasady „ jeden pokój – dwie osoby „ . Większa liczba osób jest możliwa w wypadku Gości pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym lub będących rodziną, zgodnie z ich oświadczeniami.

5.     Wyłącza się z użytkowania wspólne lodówki, kuchenki mikrofalowe, czajniki oraz wspólną kuchnię.

6.     Możliwe jest korzystanie z grilla jedynie przez osoby wspólnie wynajmujące pokoje gościnne i w miejscu wskazanym przez Właściciela obiektu.

7.      Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w obiekcie osób, w nim nie zakwaterowanych.

8.     Po każdym kliencie odbywa się sprzątnięcie pokoju i dezynfekcja wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia.

9.     W związku z zagrożeniem wirusem COVID – 19  Właściciel obiektu nie zapewnia dostępu do użytkowania sprzętów typu zabawki dziecięce, hulajnogi, rowery itp.

10.  W celu czasowego odizolowania osoby z ewentualnymi objawami chorobowymi Właściciel obiektu zapewnia dedykowane pomieszczenie wyposażone w środki dezynfekcyjne i ochrony osobistej. Jednocześnie należy niezwłocznie powiadomić o zaistniałym przypadku podejrzenia zakażenia właściwą placówkę medyczną oraz SANEPID-u. Bezwzględnie konieczne jest także, ustalenie listy osób (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach  obiektu, w których przebywał zarażony klient oraz przeprowadzenie gruntownego sprzątnięcia pomieszczeń  ( obszarów ), w których przebywał, ze szczególnym uwzględnieniem zdezynfekowania miejsc zagrożonych. W razie zaistnienia takiej sytuacji wstrzymane będą przyjęcia nowych Gości.

11.  Goście przebywający w obiekcie powinni utrzymywać bezpieczny dystans między osobami – 2m w przestrzeni otwartej, a w pomieszczeniach zamkniętych obowiązuje także noszenie maseczek dla osób nie będących na wspólnym pobycie.

 

 

ŻYCZYMY PAŃSTWU MIŁEGO I ZDROWEGO WYPOCZYNKU W NASZYM OBIEKCIE !!!

JANTAR AMI